VERKTYGSTILLVERKNING

Verktygstillverkning ritning

För att förstå processing kring verktygstillverkning har vi tagit fram en beskrivning av vilka steg som den vanligtvis innefattar.

  1. Du som kund kommer till oss med en ritning alternativt 3D fil eller så hjälper vi dig att designa en plastdetalj utefter dina önskemål som vi kan konstruera verktyget efter.
  2. När verktyget har konstruerats godkänns det av oss eller av dig som kund.
  3. Vi köper in tillverkningsmaterial (stålmaterial, stomme och diverse komponenter).
  4. Förberedning för bearbetning.
  5. Stålet grovbearbetas med hjälp av maskiner. I detta stadie genomförs fräsning i fleroperationsmaskiner, borrning samt svarvning i CNC-maskiner.
  6. Finbearbetning efter härdning (fräsning, trådgnistning, gnistning, planslipning och polering).
  7. Inpassning/hopsättning av alla delar.
  8. Provning av tillverkat verktyg.

Ledtiden för denna tillverkningsprocess är ca 10-12 veckor beroende på detaljutformning och storlek.