HUR FUNGERAR FORMSPRUTNING?

Tillverkningsprocessen för formsprutning är en komplicerad process med många inställningsparametrar

Maskinen består av två delar

 • Sprutenhet fast halva,
 • Låsenhet rörlig halva
 • Tredje delen är formverktyget mellan halvorna

 Sprutenhetens uppgift är att

 • Plastificera smältan (smälta materialet) och därefter spruta in det i verktyget.

 Sprutenhetens delar är

 • Materialtratt för påfyllnad av materialet och eventuell infärgningsenhet
 • Cylinder med värmeband
 • Plastificeringsskruv i cylindern

 Låsenhetens uppgift är att

 • Hålla fast formverktyget
 • Stänga och låsa upp formverktyget
 • Öppna och stöta ut den färdiga detaljen

  Formverktyg

 • Innehåller formrum där den färdiga detaljen formas
 • Uppgift, hålla en jämn temperatur genom kylkanaler, forma detaljen, stöta ut detaljen

 Formsprutningsprocessen

 • Materialet förs in i cylindern via materialtratten
 • Materialet smälts genom friktionsvärme mot cylinder och skruv, samt genom hjälp av värmeband.
 • Dosering av korrekt mängd material
 • Smältan sprutas in under högt tryck in i verktyget
 • Eftertryck läggs på för att kompensera mot krymp och att detaljen sjunker ihop
 • Kylning utförs på detaljen
 • Utstötning av den färdiga detaljen