SKILL CREATES PERFECTION

 

 

 

Formverktyg

 


Formteknik i Gislaved AB är en helhetsleverantör av formverktyg, verktygstillverkning och formsprutade plastdetaljer. Vi är helt enkelt specialister på att skapa former. En utvecklingspartner som erbjuder flexibel produktion med fokus på höga volymer med hög kvalitet. 

Vi levererar idag kompetens, verktyg och produktion av plastdetaljer åt fordonsindustrin, medicintekniks industri och verkstadsindustrin. Krävande företag i utvecklingsstarka branscher som vi är stolta över att få vara nära.

För åtkomst av certifikat, tryck på kursiv orange markerad text nedan
Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485.

Formteknik är Miljöcertifierade enligt ISO 14001 och lägger stor vikt på miljön i hela verksamheten. Att arbeta med miljöfrågor är för oss en självklarhet. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Vår verksamhet och våra processer är utformade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt och avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel.

En hög kvalitetsnivå och leveransprecision betraktas som miljöförbättringar.

  • Kvalitetssäkrad tillverkning innebär minskad förbrukning av material, resurser och energi.
  • Leveransprecision gällande överenskommen volym och tid förhindrar oplanerade energikrävande tilläggsinsatser och extra leveranser. 

För en hållbar framtid strävar vi alltid efter minsta möjliga miljöbelastning.

1. PRODUKTDESIGN

Formteknik har kompetens att hjälpa er redan när ni ritar er produkt. Vi kan vara med från idéstadiet eller så kommer vi in i ett skede när det är dags att anpassa designen till tillverkningsprocessen. Oavsett så finns det mycket att vinna på att vi tittar på er design och ger er feedback som kan påverka kostnadsbilden.

2. VERKTYGSKONSTRUKTION

Ditt verktyg skall konstrueras på ett sådant sätt att plastdetaljen uppfyller alla ställda krav och att ni uppnår bästa totalekonomi. Vår konstruktionsavdelning tar över från designfasen och skapar produktionsverktyg för både höga och låga serier.

Vår kompetens och kapacitet gör att du kan få hela lösningen från idé till lönsam produktion inom våra fyra väggar.

3. VERKTYGSTILLVERKNING

Vi är verktygsmakare som producerar formverktyg för plastindustrin. Från verktygstillverkning till installerat produktionsverktyg, hela kedjan är viktig. Vi levererar till plastproducenter inom medicinteknisk industri, fordonsindustri och verkstadsindustrin.

4. FORMSPRUTNING

Vi erbjuder en effektiv och optimerad plastproduktion för dina plastdetaljer. Det kan vara en följd av att vi producerat ditt verktyg eller så har du redan formverktyget och söker en partner för produktion.

Formverktyg Formsprutning