Hoppa till huvudinnehållet

Kvalité och Miljö

Formteknik i Gislaved är Miljöcertifierade enligt ISO 14001 och lägger stor vikt på miljön i hela verksamheten. Att arbeta med miljöfrågor är för oss en självklarhet. Vi uppmuntrar och utbildar våra medarbetare att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

 

Vår verksamhet och våra processer är utformade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt och avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel.

 

En hög kvalitetsnivå och leveransprecision betraktas som miljöförbättringar eftersom en kvalitetssäkrad tillverkning innebär minskad förbrukning av material, resurser och energi.

 

Leveransprecision gällande överenskommen volym och tid förhindrar oplanerade energikrävande tilläggsinsatser och extra leveranser.

 

För en hållbar framtid strävar vi alltid efter minsta möjliga miljöbelastning.

 

För att stärka oss för rapportering enligt CSRD och ESG arbetar vi långsiktigt med ISCC och ECO Vadis. 

Eco vadis bedömningssystem har fokus på fyra teman: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbarhet. Formteknik har erhållit bronsmedalj.

 

Vi är certifierade

ISO certifikationbild

Formteknik är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485.

 

Följ länkarna nedan för att öppna certifikaten.

ISO 9001, ISO 14001

ISO 13485